Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!

Marek Długopolski
Marek Długopolski
Zamek Królewski na Wawelu, Akademia Sztuk Pięknych, Komenda Miejska Policji, Polskie Radio Kraków, Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Energylandia oraz prof. Andrzej Witold Nowak – oto laureaci drugiej edycji prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego. Okazałe Grossi Cracovienses wręczono 9 września w niezwykłej scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej, mając za świadków kwiat małopolskiego biznesu.

Grossi Cracovienses od Narodowego Banku Polskiego

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

- Dokonując wyboru laureatów zwracaliśmy uwagę na zaufanie jakim się cieszą, ale też zaangażowanie w rozwój społeczności i otwartość na drugiego człowieka oraz wkład w rozwój edukacji, kultury, a także naszego dziedzictwa – podkreśliła Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP przy ulicy Basztowej, w którym 9 września odbyła się uroczysta gala, to miejsce tak niezwykłe, jak niezwykłą rolę pełni krakowski Oddział Okręgowy NBP w stolicy Małopolski. Tu spotykają się ekonomiści z przedsiębiorcami, ludzie kultury z naukowcami, a artyści ze światem biznesu. Choć został otwarty ledwie dwa lata temu – przez prof. Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego – to już pięknie wpisał się w pejzaż Krakowa, nie tylko ten biznesowy.

Jego celem jest – jak zaznacza NBP – edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, propagowanie historii polskiej bankowości na przestrzeni wieków, a tym samym tożsamości rodzimej gospodarki. Okazuje się jednak, że jest to miejsce nie tylko świetnej prezentacji historii polskiego pieniądza, niezwykła przestrzeń wystawiennicza, ale również miejsce otwartej dyskusji, a przede wszystkim raźno bijące serce przedsiębiorczego Krakowa i Małopolski.

Wspomnieć w tym miejscu wypada, że gościnne progi Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP – od chwili otwarcia - odwiedziło już ponad sto tysięcy zwiedzających. To bowiem także niezwykłe miejsce na turystycznej mapie stolicy Małopolski.

- Cieszę się, że Krakowski Salon Ekonomiczny zdążył się już wpisać w jakże dostojny klimat królewskiego miasta, doskonale wypełniając swoją funkcję. Jesteście Państwo częścią tego sukcesu – zwróciła się do zgromadzonych Katarzyna Basiak-Gała.

Grossi Cracoviense - w kształcie wieńca wawrzynu

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Skąd jednak pomysł by tak prestiżową nagrodę Narodowego Banku Polskiego nazwać groszami, monetami dzisiaj niezbyt okazałymi?

- Nazwa nawiązuje do grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego i jednocześnie jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego mennictwa. Moneta była wzorowana na groszu praskim, a powstała około 1360 roku. Grosz ważył 3,27 g i stanowił ekwiwalent 16 małych denarów – wyjaśnia NBP. I można dodać, że w średniowieczu był to pieniądz bardzo ważny. Świadczy o tym choćby jej nazwa – Grossus, czyli po łacinie gruby.

Na monecie - w dwóch otokach - widnieją napisy: KAZIMIRVS PRIMVS / DEI GRACIA REX POLONIE. Na stronie odwrotnej widnieje Orzeł Biały w koronie. Otacza go napis: GROSSI CRACOVIENSES. Określono emitenta – Kazimierz Pierwszy z Bożej łaski król Polski oraz nominał – grosze krakowskie. Zwraca uwagę liczba mnoga, nie chodzi bowiem o konkretną monetę, ale o przynależność do krakowskiego systemu pieniężnego. - Kazimierz Wielki słynął z tego, że podążał za maksymą jeden władca, jedno królestwo, jedna moneta, dlatego priorytetem jego polityki była reforma monetarna, która miała zjednoczyć państwo – zaznacza NBP. I właśnie dlatego grosz krakowski stał się inspiracją nagrody i statuetki wręczanej laureatom Grossi Cracovienses.

Nagroda ma jeszcze jedno piękne krakowskie odniesienie, także związane z bankowością. Otóż wykonana jest w kształcie wieńca utworzonego z liści wawrzynu, często zwanego również laurem.

Krakowscy bankowcy wskazują, że to bezpośrednie zapożyczenie ozdobnego motywu architektonicznego z bramy wejściowej do siedziby banku od strony ul. Basztowej. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca wieniec ze splecionych liści wawrzynu, przepasany złotą wstęgą. I można jeszcze wspomnieć, że wieńce z wawrzynu już w czasach starożytnych wręczano zwycięzcom. Nic więc dziwnego, że uchodzi za symbol sukcesu.

W siedzibie Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie imponujące Grosze Krakowskie wręczali Paweł Mucha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, a także gość honorowy spotkania z małopolskimi przedsiębiorcami oraz gospodarz Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, dyrektor Katarzyna Basiak-Gała.

Oto uzasadnienia wyboru laureatów drugiej edycji Grossi Cracovienses:

Kategoria: Instytucja Kultury

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Zamek Królewski na Wawelu wraz ze wzgórzem należy do miejsc o największym znaczeniu dla tożsamości i dziedzictwa narodowego Polski. Statuetka Grossi Cracovienses jest nagrodą za szczególny wkład w rozwój kultury i edukacji historycznej Polaków, krzewienie wartości patriotycznych, za nowe spojrzenie na Wzgórze Wawelskie oraz za bieżącą i wielopłaszczyznową współpracę z Krakowskim Salonem Ekonomicznym NBP w zakresie edukacji i upowszechniania historii Polski. Potwierdzeniem sukcesu wawelskich ekspozycji jest niebywała frekwencja: ponad 100 tysięcy osób zwiedziło wystawę arrasów królewskich w 2021 roku. Dało to wystawie miejsce w finale plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2021.

Kategoria: Instytucja publiczna

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Nagroda Grossi Cracovienses trafia do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie za jej wkład w bieżącą współpracę z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego oraz za wspieranie programów prewencyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Komenda Miejska Policji angażuje się także w wydarzenia edukacyjne prowadzone przez Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, a funkcjonariusze uczestniczą w dniach otwartych, piknikach edukacyjnych, dzieląc się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem.

Kategoria: Edukacja

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Statuetką Grossi Cracovienses honorujemy Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jedną z najstarszych i najbardziej znanych uczelni artystycznych w Polsce, za szczególny wkład w rozwój polskiej sztuki, nauki oraz kultury artystycznej, za bieżącą współpracę z Narodowym Bankiem Polskim przy organizacji wystaw w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP oraz innych znaczących wydarzeń promujących i popularyzujących polską sztukę i wartości kultury w społeczeństwie. Otwarcie Akademii na kontakty międzynarodowe oraz elastyczność autorskich programów poszczególnych pracowni na wszystkich wydziałach czyni z krakowskiej ASP uczelnię nowoczesną, odważnie i z sukcesem podchodzącą do wyzwań i wymogów współczesności.

Kategoria: Instytucja

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (Paulini)

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Paulini przybyli do Krakowa w 1472 roku z zadaniem opieki nad sanktuarium św. Stanisława na Skałce. Nagroda Grossi Cracovienses jest formą podziękowania dla zakonu za szczególny wkład w duchowy i kulturalny rozwój Krakowa oraz kultywowanie tradycji, wiary i wartości patriotycznych w narodzie polskim, zwłaszcza w trudnym okresie zaborów, okupacji i komunizmu. Statuetka trafia do rąk przeora zakonu w 550. rocznicę przybycia zakonników na Skałkę. Wszyscy wiemy, że krypta bazyliki jest panteonem najwybitniejszych Polaków. Obok Jana Długosza spoczywają tam wybitni artyści, malarze, poeci i historycy, m.in. Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Siemiradzki, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik Solski, Adam Asnyk i Czesław Miłosz.

Kategoria: Media

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Radio Kraków jest jedną z największych rozgłośni lokalnych w kraju. Nagroda Grossi Cracovienses trafia doń za szczególny wkład w popularyzację działalności emisyjnej banknotów i monet kolekcjonerskich, upamiętniających ważne historyczne rocznice i postaci, promocję edukacyjnej roli Narodowego Banku Polskiego, w tym Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, a przede wszystkim za wybitnie rzetelne, profesjonalne i ciekawe informowanie o wydarzeniach, konferencjach i sesjach naukowych, jak również promowanie Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP jako miejsca, w którym można poznać historię polskiego pieniądza.

Kategoria: Stowarzyszenie

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie jest jedną z najstarszych organizacji strzeleckich związanych z obronnością miasta. Członkiem honorowym krakowskiego bractwa był Jan Paweł II, wśród braci honorowych znajdują się m.in. prezydent USA George W. Bush, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także prof. Adam Glapiński, prezes NBP. Nagroda Grossi Cracovienses trafia do braci za szczególny wkład w kulturalny rozwój Krakowa i podtrzymywanie wielowiekowych tradycji cechowych, kształtowanie wartości patriotycznych w społeczeństwie oraz współpracę z Oddziałem Okręgowym NBP w Krakowie, której efektem jest uświetnianie wydarzeń, wystaw i konferencji organizowanych w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP.

Kategoria: Przedsiębiorstwo

Energylandia

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Nagroda Grossi Cracovienses trafia do spółki z polskim kapitałem, która stworzyła największy, cieszący się gigantyczną popularnością, rodzinny Park Rozrywki w kraju, czym w wybitnym stopniu przyczyniła się do rozwoju gminy Zator, powiatu oświęcimskiego i całego województwa małopolskiego. Działalność Energylandii doprowadziła do ożywienia gospodarczego i aktywizacji zawodowej lokalnej społeczności. Udowodniła przy tym, że możliwy jest sukces całkowicie polskiej firmy na konkurencyjnym rynku europejskich parków rozrywki. Zatorski park stał się atrakcją w skali całego kraju, o czym świadczy rosnąca frekwencja - sięgająca w roku 2021 - 1,9 mln osób. Energylandia jest przy tym firmą silnie zaangażowaną społecznie, znaną z organizacji licznych konkursów i akcji charytatywnych.

Kategoria: Wybitna osobowość

Prof. dr hab. Andrzej Witold Nowak

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Profesor Andrzej Witold Nowak, autor monumentalnych Dziejów Polski, kawaler Orderu Orła Białego, jest nie tylko wielce cenionym, ale też wręcz uwielbianym przez liczne grono czytelników, historykiem, sowietologiem i znawcą stosunków polsko-rosyjskich. Kieruje Zakładem Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN oraz Zakładem Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. Nagroda Grossi Cracovienses jest formą podziękowania dla profesora – za umacnianie potencjału polskiej i europejskiej wiedzy historycznej, opartego na rzetelnych badaniach naukowych, za odwagę i konsekwencję w głoszeniu historycznej prawdy oraz za propagowanie wartości patriotycznych w społeczeństwie.

A oto pierwsi laureaci honorowych nagród Narodowego Banku Polskiego - Grossi Cracovienses 2021:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • firma SMAY,
 • Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
 • Polska Press Oddział w Krakowie,
 • nasz redakcyjny kolega śp. Janusz Michalczak.

Przedsiębiorcy - przyjaciele NBP

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

I nie był to ostatni akcent tego finansowo-biznesowego spotkania. – Chcemy Państwu podziękować za udział w tradycyjnych badaniach ankietowych – tak do zgromadzonych przy ul. Basztowej małopolskich przedsiębiorców zwróciła się Katarzyna Basiak-Gała. - Jesteście przyjaciółmi Narodowego Banku Polskiego.

Doroczne spotkanie środowisk gospodarczych w krakowskiej siedzibie NBP, było również okazją do podziękowania przedstawicielom firm za współpracę przy realizacji badań ekonomicznych prowadzonych przez NBP. - W ciągu ostatniego roku krakowski Oddział NBP otrzymał kilkadziesiąt tysięcy sprawozdań od około tysiąca podmiotów. W imieniu Narodowego Banku Polskiego, ale też wszystkich tych, którzy mogą korzystać z tych danych, w tym dziennikarzy ekonomicznych, jak ja, z serca Państwu dziękuję – dodał Zbigniew Bartuś, prowadzący doroczne spotkanie, a także wzięty dziennikarz ekonomiczny "Dziennika Polskiego".

Badania prowadzone przez zespół ds. analiz rynku nieruchomości Narodowego Banku Polskiego obejmowały zarówno rynek mieszkaniowy, jak i rynek nieruchomości komercyjnych. Wspomnieć też wypada, że Kraków i Małopolska należą do krajowej czołówki regionów, co podkreślił Paweł Mucha, z których analitycy Narodowego Banku Polskiego pozyskują bezcenne dane. – Jeszcze raz Państwu za to serdecznie dziękuję – dodała dyrektor Katarzyna Basiak-Gała.

Za zasługi dla bankowości

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński przyznał również odznaki honorowe „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej". Wyróżnieni nimi zostali pracownicy Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie: Jan Dyduła, Jan Gosztyła, Katarzyna Kordaszewska, Andrzej Rząsa, Barbara Serafin, Halina Szklarczyk oraz Lesław Wilczak.

Śpiewające spotkanie biznesu z kulturą

Prestiżowe Grossi Cracovienses NBP dla ludzi i instytucji odpowiedzialnych oraz godnych zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców!
Adam Wojnar

Ostatnim akcentem niezwykłego spotkania w krakowskiej siedzibie NBP, był koncert Andrzeja Sikorowskiego - lidera grupy Pod Budą - któremu towarzyszył Jarosław Meus, świetny gitarzysta. Gdy tylko wybrzmiały pierwsze nuty w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP od razu zrobiło się mniej ekonomicznie, a bardziej kulturalnie. Okazało się też, że świat biznesu zna nie tylko „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”, „Ale to już było i nie wróci więcej”, ale także „Balladę o ciotce Matyldzie”…

Oto lista małopolskich firm wyróżnionych za współpracę przy tworzeniu raportów i analiz Narodowego Banku Polskiego

 • Alventa spółka akcyjna
 • Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
 • Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wadowicach
 • ABIS
 • Air Tours Club
 • Akopol
 • Aktim
 • AR Carton Kraków
 • ARGE Paliwa
 • ARGO-HYTOS Polska
 • Arrow ECS
 • ASCOMP SA
 • ASTOR
 • Biuro Handlu Zagranicznego AMTRADE Jacek Migacz
 • BOLTECH
 • Brown Brothers Harriman (Poland)
 • BUDOPOL
 • BUDREM 5
 • Capita (Polska)
 • COMARCH SA
 • CONSULTRONIX SA
 • Croda Poland
 • Deweloper Nokturn
 • DK-DEVELOPMENT
 • Dorado
 • Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SA
 • Elektromontaż Kraków SA
 • Emmerson-Lumico
 • Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG
 • FAKRO
 • FCA
 • Galus nieruchomości
 • GD&K GROUP
 • GEOPARTNER
 • Greek Trade
 • Grupa Arkada Inwestycje
 • Grupa Maspex
 • HEXAGON METROLOGY
 • HOFMANN NATURSTEINWERKE POLEN GmbH
 • Hotel Rondo Kraków
 • HURRA COMMUNICATIONS
 • IMI International
 • INF Orion Inwestycje
 • INSTAL Kraków SA
 • Instal-G. Firma remontowo - instalacyjna
 • Interkadra
 • Jacobs Engineering
 • JAN POL INCOMING TOUR OPERATOR
 • KNEST
 • Kopalnia Wapienia Czatkowice
 • KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU
 • Krakchemia SA
 • Krakowskie Biuro Inwestycyjne
 • KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW
 • KUŹNIA SUŁKOWICE
 • Kuźnica Nieruchomości
 • LIGWAN
 • Lilia - Zakład Pogrzebowy
 • Lokia
 • Lokum Deweloper SA
 • Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN
 • Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie
 • Meblodom Plus Nieruchomości
 • MEGAPOLIS
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
 • Mikoś-Budownictwo
 • Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze GLINIK
 • NEODOM
 • Nieruchomości Mila Paweł Ryszka
 • NORDKALK
 • Nova Capital
 • NOWATECH
 • Obiekt nieruchomości
 • Omeko Papier
 • ORLEN OIL
 • Parasoft Polska
 • Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum SA
 • Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie SA
 • PONAR Wadowice SA
 • PPHU WIGO
 • Primetals Technologies Poland
 • Proins SA
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE WAR NO
 • Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń
 • Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini S i J Cechini
 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MPEC
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przybylski
 • PW GALIA
 • Slovnaft - Polska
 • Smay
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa INWEST
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Naftobudowa
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Krakus
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Krowodrza
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok
 • Stalprodukt SA
 • Staromiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • STECYKL
 • Stylhut Plus
 • SZWAGROPOL S.J. TADEUSZ SZEWCZYK, JERZY PARA
 • TAURON SPRZEDAŻ
 • TBS BUDREM
 • TELE-FONIKA Kable SA
 • Thermoplast Permanent Development SA
 • Trasa Łagiewnicka
 • Uni Estates
 • VanKing Celkar Group
 • VESUVIUS POLAND
 • Vienna House Easy Cracow RE
 • Villa Verde
 • Vito-Med
 • VOXEL
 • VRG SA
 • Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy
 • Walstead Central Europe
 • WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe
 • Wiz Estates
 • WL Finanse
 • WOODWARD POLAND
 • WX Office Development
 • Zakład Farmaceutyczny AMARA
 • Zakład Przerobu Złomu ZŁOMEX SA
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego ZACZYK
 • Zakład Systemów Komputerowych ZSK
 • Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków SA
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA
 • ZUE
 • ArtDent Gabinet stomatologiczno – protetyczny
 • Biuro Nieruchomości Arka-Dom
 • INTER CAR NOWAK
 • NEW MEN GROUP Zakład Pracy Chronionej
 • Biuro Nieruchomości Drążkiewicz
 • ABH INVESTMENTS
 • AAT RenKar
 • Palladio Development
 • Westa Investments SA
 • Epol Holding
 • Expres-Konkurent
 • Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Krakowie
 • Centrum Nieruchomości KONT
 • Toyota i Lexus Romanowski Kraków

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Wróć na andrychow.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie